شنبه 26 تیر‌ماه سال 1389

نامه سرگشاده به نماینده موسسه هنرهای نمایشی در استان هرمزگان

جناب آقای  یاسین بهرامی

نماینده محترم موسسه هنرهای نمایشی در استان هرمزگان


با سلام

احتراما  ضمن تبریک  انتصاب جنابعالی به عنوان  نماینده موسسه هنرهای نمایشی ایران در استان هرمزگان ،بدینوسیله باستحضار می رساند  بدلیل رکود کیفی تئاتر هرمزگان در چند سال گذشته اکنون بیش از هر زمان دیگر می طلبد در راستای ایجاد روحیه همبستگی میان هنرمندان تئاتر و ایجاد و تقویت جایگاه و پایگاهی جهت حضور هنرمندان پیشکسوت وجوان تئاتر در کنار یکدیگر جهت تبادل نظر ، ملاقات و برنامه ریزی و حضور فعال در صحنه مدیریت و اجرای  تئاتر استان اقداماتی اساسی صورت پذیرد، چرا که این رویایی بود که استاد احمد حبیب زاده  را در سخت ترین شرایط  حاکم بر جو هنری استان به ایثار فرا خواند. از آنجا که در سال های گذشته ،  تئاتر استان هرمزگان از حیث کمیت و حضور در صحنه های کشوری و بین المللی شاهد رویدادهایی بی نظیر در تاریخ خود بوده است اینجانب با ادای احترام به همه هنرمندان و ساعیان این عرصه  متذکر می شوم که نباید از واقعیت افت کیفیت و تنزل تعداد اجراهای عموم به سادگی گذشت . چرا که اگر توجه به این نکته سبب شود کیفیت آثار نیز شاهد ارتقائی در سطح آمار و ارقام باشد آرزوی هنرمندان تئاتر و شهروندان هنردوست محقق خواهد شد . البته این افت کیفیت و رکود حاکم برتئاتر چند سالی است که نه تنها  بر آسمان تئاتر استان که در تمام کشورسایه افکنده است و عواملی چند موجبات این رکود را در این استان  فراهم  نموده که شاید بتوان برخی از آنها را به شرح ذیل برشمرد :

1.       عدم تشکیل حتی یک نشست صمیمی میان هنرمندان تئاتر در دو سال گذشته  

2.      عدم رویکرد حرفه ای به تئاتر و درآمد زا نبودن این هنر

3.     ارتباط کم رنگ تئاتر استان بادیگر استان ها و هنرمندان تئاتر کشور

4.       فشار دغدغه تامین معاش بر هنرمندان تئاتر استان

5.      وجود سد بزرگ بی اعتمادی میان هنرمندان تئاتر و مدیران ارشد فرهنگی و هنری

6.      عدم وجود رویکر مبتنی بر آموزش مداوم و تجربه های جدید  در برنامه ریزی تئاتر

7.     تضعیف گروههای با سابقه تئاتر استان بدلیل عوامل اقتصادی اجتماعی  وسیاستگذاری های غلط

8.     گسست ارتباطی میان نسل های پیشین به عنوان ستون های تئاتر و نسل جوان

9.      عدم بکار گیری نقطه نظرات هنرمندان تئاتر در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها ی هنری و فرهنگی مدیران فرهنگی

10.     نبود یک برنامه ریزی مدون جهت توسعه هنر نمایش

11.     عدم توجه به تقویت اجرای عموم نمایش وحتی تضعیف اجرای عموم نمایش با حمایت های ویژه از گروههای نمایشی بیرون از استان 

12.    ضعف شورای صدور پروانه نمایش در انجام وظیفه قانونی خود وامکان دخالت افراد غیر متخصص در تصمیم گیری های این شورا و عدم ارائه گزارش و نیاز سنجی این شورا به عنوان یکی از ارکان  موثر در اجرای عموم نمایش

13.   نبود پایگاه و جایگاه مشخص و تعریف شده جهت گفتگو، تبادل نظر و ملاقات هنرمندان تئاتر

14.    تغییر ساختار انجمن نمایش به موسسه هنرهای نمایشی و ایجاد فضایی مبهم در مدیریت تئاتر کشور

15.    تغییر  جایگاه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از نهاد ناظر وحامی فعالیت های هنری  به نهاد سفارش دهنده آثار هنری

16.   اجرای تمامی پژوه های تئاتر استان با حاکمیت مطلق اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و ضعف و انحلال ساختارهای اجرایی هنرمندان تئاتر

17.   واگذاری سالنهای تئاتر به بخش خصوصی بدون توجه به ضعف زیر ساختهای بنیادی تئاتر هرمزگان

18.   عدم توجه به تولید متون نمایشی با قابلیت های دراماتیک با وجود تمامی شعارها

19.    تعریف ساختی برای  پروسه اداری اجرای عموم  نمایش بدون توجه به نحوه تولید آثار نمایشی توسط هنرمندان هرمزگانی بگونه ای که بیشترین آسیب را به گروههای نمایشی وارد نموده است 

20.    صرف صدها میلیون تومان هزینه جهت جشنواره های تئاتر بدون مشاوره هنرمندان تئاتر استان با بازدهی نا متناسب در صورتی که با کمی تعامل بیشتر و دریافت مشاوره از هنرمندان تئاتر  و مدیریت بهینه این هزینه ها می توانست موجبات تحول تئاتر هرمزگان را فراهم نماید

21.    ضعف آموزشهای مقدماتی تئاتر در سطح استان و نبود ساختاری جهت ارزیابی و صدور مجوز آموزش مقدماتی تئاتر

22.   عدم برنامه ریزی جهت تقویت تئاتر دانش آموزی بعنوان ستون اصلی توسعه نیروی انسانی هنرمند

با توجه به موارد فوق و نظر به گذار از دوران تثبیت  نمایندگی موسسه هنرهای نمایشی در استان هرمزگان  بمدد تلاش های استاد احمد حبیب زاده ، بی شک اقدام بعدی در جهت رفع بسیاری از مشکلات این هنر تقویت این نمایندگی و تعریف و ایجاد فرصت و جایگاهی جهت حضور هنرمندان در برنامه ریزی و تصمیم گیری هاست .از آنجا که در یکسال گذشته میان هنرمندان برجسته تئاتر استان و مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  رابطه ای تا حدودی قانونمند ایجاد شده که گواه آن حضور چندین اثر از هنرمندان استان در جشنواره های بزرگ کشوری و بین المللی است ،شرایطی که به سبب تلاش دوجانبه و تعامل موثر سد بی اعتمادی میان مدیران و هنرمندان را به فرصت اعتماد تبدبل  کرده است ، می طلبد در راستای تقویت این جهش و حفظ این طراوت و چابکی گام مهمی برداشته شود . لذا اینجانب به عنوان فردی که در مکتب اساتید این هنر افتخار شاگردی داشته ام با عنایت به  روحیه صمیمی شما در ارتباط با هنرمندان تئاتر ، ضمن تذکر و جلب توجه شما به مسئولیتی که بر عهده گرفته اید  از سر احساس مسئولیت  مواردی را که به زعم بنده توجه به آنها سبب ایجاد روحیه نشاط و تغییرات نسبی در فضای تئاتر استان خواهد شد را به شرح ذیل  بعرض می رسانم  .

1.       تقویت انجمن نمایش استان ( نمایندگی موسسه هنرهای نمایشی در استان ) به عنوان نهادی تحلیل گر ،برنامه سازو نهادی راهبردی جهت توسعه و ثبات فعالیتهای نمایشی در استان

2.      تقویت انجمن های نمایش شهرستاها بعنوان بازوان اجرایی جامعه تئاتری استان

3.     تقویت گروههای نمایشی به عنوان کانونهای تخصصی تولید نمایش و تربیت نیروی انسانی

4.       انجام تحقیق میدانی در خصوص امکانات سخت افزاری موجود در استان  و استفاده بهینه از  آنها

5.      برنامه ریزی جهت تدوین و تالیف آثاری با موضوع تاریخ تئاتر استان و نمایشنامه های نویسندگان استان

6.      برنامه ریزی و پیگیری  برای ایجاد فرصت های آموزشی کلان و تحقق آموزش عالی هنری در استان

7.     تلاش در جهت ایجاد ساختمان و بنایی  بعنوان خانه تئاتر

8.     توسعه ارتباطات فنی و هنری با دیگر شهرستانها و نیز مرکز هنرهای نمایشی  

9.      تلاش در جهت استفاده از ظرفیت های قانونی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، قانون توسعه ، قانون بودجه 1389 و نیز اساسنامه موسسه هنرهای نمایشی در راستای توسعه هنر تئاتر و تدوین برنامه راهبردی توسعه تئاتر

10.     پیگیری شعار تئاتر برای همه بواسطه آموزش در سنین پایین

11.     برنامه ریزی  و تحقق تعدد اجراهای عموم و تولید آثاری جهت عموم افراد جامعه

12.    تلاش جهت حضور  هنرمندان تئاتر در عرصه های کلان فرهنگی استان بعنوان مشاور فرهنگی

13.   توسعه تعامل با دیگر نهادهای فرهنگی صنعتی و تجاری  در راستای  ارائه خدمات متقابل

14.    ارائه ایده های فرهنگی جدید کشوری در زمینه برنامه ریزی ومدیریت و اشاعه هنر در سطح استان با اجرای آزمایشی  بصورتی که حاصل آن بعنوان نسخه فرهنگی برای کل کشور یا استان های منطقه بکار رود

15.    تلاش در جهت بکارگیری روشها ، ابزار و تجربیاتی که منجر به درآمد زایی در تئاتر گردیده و بخشی از مشکلات معیشتی هنرمندان را مرتفع گرداند

16.   ایجاد تعاونی هایی جهت هنرمندان بویژه هنرمندان تئاتر در جهت رفع مشکل مسکن و اشتغال هنرمندان

17.   برنامه ریزی و پیگیری استقلال تدریجی نمایندگی موسسه هنرهای نمایشی ایران در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و  تقلیل مسئولیت های اجرایی اداره کل فرهنگ و ازشاد اسلامی  مطابق قانون

18.   ایجاد کمیسیون های تخصصی جهت تقویت شاخه های گونه گون تئاتر

19.    تلاش جهت آموزش و تقویت رویکرد فعالیت هنری حرفه ای  در بین هنرمندان تئاتر

20.    برنامه ریزی جهت توسعه ارتباطات بین المللی با  گروه های نمایشی کشورهای منطقه  در راستای صدور کالاهای فرهنگی استان و کشور در آینده ای نزدیک

21.    استفاده از امکانات بالقوه و کم هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  در معرفی ، ثبت و مستند سازی تئاتر استان

22.   تلاش در راستای الزام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل در چارچوب قانون و تقلیل عملکرد اجرایی این نهاد   

  البته بی شک  تحقق موارد بالا از عهده یک فرد خارج است و نیازمند عزمی استانی و همراهی همه هنرمندان و نیز مدیران فرهنگی است . باشد که با استعانت از درگاه ایزد منان در این راه که به مدد تلاش اساتید بزرگوار این هنر هموار شده گامهای موثری برداشته شود.

 

 

مجید سرنی زاده

سرپرست تئاتر کارگاه و

دبیر خانه هنر جنوب

نظرات (14)
امیر دهنوی [ web ]
(ایران)
سلام. دوست عزیزم خوشحالم که وبلاگی پربار دارید . از طرف سایت لینک نگار دات کام مزاحمتون میشم. تو این سایت سیستمی کاملا هوشمند طراحی کردیم که با توجه به پارامترهای کاملا عادلانه که از گوگل دریافت می کند تعداد بازدید شما را دریافت کرده و در گوگل و موتورهای جستجوی دیگه مثل یاهو ثبت می کنه. بنابراین هم مطالبتان در سایت ثبت می شود و هم در گوگل ایندکس میشود و هم اینکه تو کلی وبلاگ دیگه هم به نمایش در میاد حسن این کارم اینه که بازدیدتون بیشتر می شه و می تونین سایت پربازدهی رو مدیریت کنید. شما می تونید به هنگام آپ دیت وبلاگ خود لینک مطلب جدید رو تو لینک باکس قرار بدید تا در مدت زمان کمتری مطلبتون بازدید مورد نظرشو بگیره. برای ورود به جمع ما کافیه ثبت نام کنید و کد لینک باکس رو تو قالبتون قرار بدبد و بعدش لینکهاتون رو ثبت کنید. یه خواهش دیگه داریم اونم این که برای ثبت نام از اینترنت اکسپلور استفاده نکنید و از مرور گرهای دیگه ای مثل فایر فاکس، نت اسکیپ و ... استفاده کنید تا ثبت نام دقیق انجام بشه البته این فقط یه پیشنهاده. قبل از ارسال لینک قوانین رو مطالعه بکنید و توجه داشته باشید که در صورت استفاده از یک لینک در زمان های مختلف سیستم به صورت هوشمند شما را حذف کرده و متاسفانه عضویت تان رو ملغی می کنه که این واقعا برای ما ناراحت کننده هست که دوستی مثل شما رو از دست بدیم. نکته آخر این که اگر به مشکلی برخوردین با ای دی ما تماس بگیرین تا کمکتون کنیم.

شنبه 26 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 01:19 ب.ظ
امتیاز: 0 0
حسین رزده [ web ]
(ایران)
سلام نظراتت حرف نداره خدا کنه یاسین بهرامی بخونه و عملی بشه اما مجید جان به نظرم خودت هم بیشتر با یاسین در ار تبا ط باش

یکشنبه 27 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 07:45 ب.ظ
امتیاز: 0 0
بهشب [ web ]
(ایران)
همه حرف ها را خوب زدی مجید.
من تصمیم گرفتم کارهای کوچکی انجام دهم در حد توان و انرژی ام.

دوشنبه 28 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 09:56 ق.ظ
امتیاز: 0 0
[ web ]
(ایران)
با سلام
شما ی توانید وبلاگ یا سایت خود را در سایت مرجع وبلاگها و سایتهای ایرانی بصورت رایگان ثبت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:(حتما ببینید)
www.iranweb1.orq.ir
هدف ما ایجاد یک دایرکتوری کامل از سایتها و وبلاگهای ایرانی می باشد.
ما را در این راه یاری کنید.
با تشکر
مدیریت ایران وب

چهارشنبه 30 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 01:40 ب.ظ
امتیاز: 0 0
کشکنگ [ web ]
(ایران)
مجید جان سلام
عالی بود

پنج‌شنبه 31 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 08:20 ب.ظ
امتیاز: 0 0
مرگ گروم [ web ]
(ایران)
اتفاق را باید از گنو پرت کرد پایین نه این که چشم دوخت به گنو که چه اتفاقی می افتد

جمعه 1 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 04:23 ب.ظ
امتیاز: 0 0
چارلی [ web ]
(ایالات متحده آمریکا)
سلام
پیشنهادات رو خوندم. من خوشبینم.

شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 01:18 ب.ظ
امتیاز: 0 0
ضجه [ web ]
(ایران)
چه باور کنی میتوانی یا اینکه نمیتوانی در هر صورت حق با توست
خواستم شعار بدم

پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 01:59 ب.ظ
امتیاز: 0 0
[ web ]
(ایران)
وبلاگ انجمن نمایش هرمزگان
hormozgantheatr.blogsky.com

پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 10:49 ب.ظ
امتیاز: 0 0
فراز [ web ]
(ایران)
خسته نباشی مجید خان

سه‌شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 02:11 ب.ظ
امتیاز: 0 0
سلام آقای سرنی زاده

ما هم با نوشته هات موافقیم ولی یادمون باشه با یه دست فقط میشه شصتک زد ........

ایوب رحیمی ..... جعفر قاسمی

پنج‌شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 06:14 ب.ظ
امتیاز: 0 0
چن چنک [ web ]
(ایران)
نقطه

پنج‌شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 06:37 ب.ظ
امتیاز: 0 0
چوپلی [ web ]
(ایران)
سلام خسته نباشی

سه‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 08:51 ق.ظ
امتیاز: 0 0
رضا [ web ]
(ایران)
سلام، وبلاگ جالب و پر محتوایی دارید خوشحال می شم به وبلاگ من هم سری بزنید و از راهنمایی های شما هم بهره مند شوم.

جمعه 19 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 11:18 ق.ظ
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
 X 
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد