سه‌شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1392

چاله چوله های مدیریت فرهنگی استان در سالهای اخیر

هنرمندان  استان در آغاز راه دولت جدید به دعوت خبرگزاری ایسنا به بررسی نقاط ضعف مدیریت فرهنگی استان در سالهای اخیر پرداختند تا ضمن ارائه مطالبات قانونی و بحق خود برای بهبود وضعیت فرهنگی در آینده پیشنهادهایی نیز مطرح نمایند . 

متن بخشی از این گفتگو ++   

دوشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1392

بدون شرح

خداوندا، به تو پناه می‌برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدّم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان. 

 

بخشی از سخنان رئیس جمهور در مراسم تنفیذ +

سه‌شنبه 1 مرداد‌ماه سال 1392

به دهه چهارم زندگی وارد شدم .

....